ČO ROBIŤ KEĎ

V súčasnosti spoločnosť službu „Zmena splátkového kalendára“ neposkytuje.

Ak došlo k zmene Vašich identifikačných a kontaktných údajov, pošlite písomnú žiadosť na adresu:

Silverside Financial services, s.r.o.
Zákaznícky servis
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Alebo môžete zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov nahlásiť prostredníctvom našej infolinky 0850 555 777.

V takomto prípade je potrebné uhradiť celkovú sumu uvedenú na upomienke. V prípade, že ste svoju splátku uhradili a nie ste si vedomý pohľadávky, pošlite nám prosím doklad o úhrade e-mailom na ssdfs@ssdfs.sk, pohladavky@ssdfs.sk alebo poštou a platbu preveríme.

Odporúčame pri realizovaní úhrad používať variabilný symbol, ktorý máte uvedený na zmluve.

Odporúčame poslať doklad o úhrade e-mailom, proces preverenia platby a následného spracovania je rýchlejší.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Za poskytnutie úveru sa neplatia žiadne poplatky.

Áno, požiadať o predčasné splatenie je možné kedykoľvek. Dátum splatnosti splatnosti je 30 dní od vyčíslenia predčasného splatenia.

O predčasnom splatení úveru je potrebné informovať spoločnosť písomne alebo prostredníctvom našej infolinky 0850 555 777.
Vyčíslenie sa posiela klientovi buď poštou alebo na e-mailovú adresu (šifrovane).
Za spracovanie žiadosti o predčasné splatenie sa účtuje poplatok vo výške 10€ a poplatok za predčasné splatenie vo výške 150€ podľa platného Sadzobníka poplatkov pre Business úver.
Po zrealizovaní úhrady vyčíslenej zostatkovej sumy bude zmluva ukončená a klientovi bude zaslané Oznámenie o ukončení zmluvného vzťahu.

V opačnom prípade bude prijatá platba použitá na splátku nasledujúcich splátok.

Pri každej schválenej žiadosti je potrebné, aby bola klientom najprv podpísaná zmluvná dokumentácia, ktorá mu bude zaslaná na adresu a e-mailom (šifrovane).

Po podpísaní sa žiadosť zasiela na centrálu spoločnosti, kde bude zmluvná dokumentácia podpísaná za spoločnosť, až následne je úver vyplatený na účet klienta uvedený v zmluve.

Úver môžete splácať bezhotovostne nasledovnou formou:

  1. trvalým príkazom na úhradu – potrebné zriadiť Trvalý príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby boli mesačné splátky pripísané na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátok,
  2. príkazom na úhradu – potrebné predložiť Príkaz na úhradu v prospech účtu spoločnosti tak, aby bola splátka pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti splátky,
  3. vkladom na účet – účty spoločnosti, na ktoré sa majú realizovať vklady sú uvedené v zmluve, odporúčame vkladať prostriedky na účet pobočky  banky, v ktorej má spoločnosť účet vedený

Pri splácaní je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený v zmluve.

Špecifický a ani konštantný  symbol nie je potrebné uvádzať.

Klient nemôže odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy môže odstúpiť iba veriteľ. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné len predčasným splatením zmluvy o podnikateľskom úvere.

Konkrétny príklad výšku úroku Vám oznámi finančný sprostredkovateľ na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., s ktorým si dohodnete stretnutie priamo na obchodnom mieste.

Orientačné hodnoty môžete získať použitím našej kalkulačky.

Proces a doba posúdenia žiadosti je vždy individuálna a záleží od viacerých faktorov ako napr. kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a pod. Keď bude žiadosť schválená a podpísaná za spoločnosť, následne Vám bude vyplatená finančná čiastka na bankový účet uvedený v žiadosti.

V prípade záujmu o úver môžete vyplniť kontaktný formulár na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom infolinky 0850 555 777, kde s Vami kontaktný formulár zaevidujú naši operátori. Následne Vás bude kontaktovať podriadený finančný agent spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o..

Podriadený finančný agent je registrovaný v Národnej banke Slovenska, v podregistri Úvery a prevádzkuje obchodné miesto spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o., ktoré ste si pri vypĺňaní kontaktného formuláru zvolili a dohodne si s Vami osobné stretnutie. Odporúčame priniesť si na osobné stretnutie všetky požadované doklady za účelom spísania žiadosti o úver.

Nie, termín splatnosti splátky nie je možné zmeniť. Je potrebné dodržiavať termín splatnosti podľa splátkového kalendára.

Je nám ľúto, na infolinku 0850 555 777 nie je možné sa dovolať zo zahraničia. V tomto prípade odporúčame napísať e-mail na adresu: ssdfs@ssdfs.sk

Nenašli ste, čo ste hľadali? Pošlite nám novú otázku.

0850 555 777