Business úver na refinancovanie

Orientačná kalkulačkaMesačná splátka: -
Celkovo zaplatíte: -

Informácie o produkte

 • Úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • Úver je vytvorený pre potreby klientov, na refinancovanie úverov určených na podnikanie
 • Výška úveru od 500 do 10 000
 • Splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial  services
 • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

 • Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
 • Výpis z bankového účtu
 • Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh
 • Doklady preukazujúce príjem za posledné 3 mesiace (napr. faktúry, príjmové doklady a pod.)
 • Vyčíslenie predčasného splatenia k úverom, ktoré majú byť refinancované
 • Ostatné doklady pre účely predloženia žiadosti (ak je potrebné)

Kontaktný formulár

Všetky polia sú povinné!

  Právna forma

  Názov spoločnosti / Obchodné meno

  IČO

  Krajina podnikania

  Priemerný príjem z podnikania za posledné 3 mesiace

  Mobil (formát +421 ### ### ###)

  E-mail

  Obchodné miesto

  Marketingový zdroj