Orientačná kalkulačkaMesačná splátka: -
Celkovo zaplatíte: -

Kontaktný formulár

Právna forma

Názov spoločnosti / Obchodné meno

IČO
DIČ (registračné číslo) - nepovinné
Krajina podnikania

Priemerný príjem z podnikania za posledné 3 mesiace

Telefónne číslo ( medzinárodný formát +421 xxx xxx xxx )

E-mail

Obchodné miesto

Marketingový zdroj

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov (povinné)(Viac info)

Súhlasím s marketingovým oslovením Silverside Financial services(Viac info)

Súhlasím so spracúvaním na marketingové účely tretej strany(Viac info)

Informácie o produkte

 • Úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • Výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
 • Splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial  services
 • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

 • Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
 • Výpis z bankového účtu
 • Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh

Informácie o produkte

 • Úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • Výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
 • Splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial  services
 • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

 • Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
 • Výpis z bankového účtu
 • Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh