V prípade záujmu prosím kontaktujte podriadeného finančného agenta na obchodnom mieste spoločnosti

Informácie o spoločnosti

tien siroky

Silverside Financial services, s.r.o.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 51 179 172
DIČ: 21 20 62 53 31

Infolinka 0850 555 777

Prevádzková doba infolinky:
Pondelok – Piatok | 08:00 hod. – 16:30 hod.

E-mail: ssdfs@ssdfs.sk

Ďalšie kontakty:

pohladavky@ssdfs.sk

obchod@ssdfs.sk
Tel. kontakt na pohľadávkové oddelenie: 02/32 17 97 10

Zasielanie marketingových ponúk za účelom propagácie
spoločnosti smerujte na:

marketing@ssdfs.sk

Požiadavky ohľadom spracúvania osobných údajov posielajte na:
osobneudaje@ssdfs.sk

0850 555 777