Orientačná kalkulačkaMesačná splátka: -
Celkovo zaplatíte: -

Informácie o produkte

 • Úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • Výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
 • Splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial  services
 • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

 • Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
 • Výpis z bankového účtu
 • Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh
 • Doklady preukazujúce príjem za posledné 3 mesiace (napr. faktúry, príjmové doklady a pod.)
 • Ostatné doklady pre účely predloženia žiadosti (ak je potrebné)

Kontaktný formulár

Všetky polia sú povinné.

Právna forma

Názov spoločnosti / Obchodné meno

IČO
Krajina podnikania

Priemerný príjem z podnikania za posledné 3 mesiace

Mobil (formát +421 ### ### ###)

E-mail

Obchodné miesto

Marketingový zdrojInformácie o produkte

 • Úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • Výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
 • Splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial  services
 • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

 • Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
 • Výpis z bankového účtu
 • Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh
 • Doklady preukazujúce príjem za posledné 3 mesiace (napr. faktúry, príjmové doklady a pod.)
 • Ostatné doklady pre účely predloženia žiadosti (ak je potrebné)
INFOLINKA: 0850 555 777